021-88583492

گواهینامه

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی

شرکت سروش رایانه ایرانیان با نام تجاری سرایکو در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور شده است و با رتبه ۴ دارای صلاحیت پیاده سازی پروژه های فناوری اطلاعات می باشد .