طراحی و ایجاد سامانه حامی تخصیص و توزیع آب کشاورزی در سطح شبکه آبیاری دشت مهاباد

کارفرما : سازمان هواشناسی

هدف این پروژه ایجاد یک سیستم رایانه ای به نام سیستم حامی مدیریت تخصیص و توزیع منابع آب کشاورزی در شبکه آبیاری مهاباد به وسعت تقریبی ۱۲۰۰۰ هکتار می‌شود. این سامانه شامل زیرسیستم های برنامه ریزی و تدوین طرح کشت، برآورد تقاضا و مصرف آب کشاورزی، پایش و فروش آب کشاورزی، تحلیل اطلاعات مکانی می باشد.
با استفاده از ابزار این سیستم، امکان برنامه ریزی و تدوین طرح کشت و بهره برداری بهینه از منابع آب صورت خواهد گرفت و امکان مطالعه تأثیر سیاستها و روند بهره برداری از منابع فراهم خواهد شد. همچنین ابزار لازم جهت تعیین آب موردنیاز گیاهان زراعی و باغی برای دوره‌های آتی که در بهبود وضعیت آبیاری و افزایش بهره وری بسیار تأثیرگذار می‌باشد، فراهم خواهد آمد. همچنین با استفاده از این زیرسیستمها، تحویل حجمی آب و فروش آب در نقاط تحویل آب در شبکه آبیاری ممکن خواهد شد و آب مصرفی در بخش‌های مختلف شبکه آبیاری و زهکشی مورد پایش و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *