نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین

نرم افزار جی آی اس تحت وب به منظور برنامه ریزی عرضه و تقاضای آب، برنامه ریزی و تدوین الگوی کشت، پایش و فروش اب، بهینه سازی منابع آب و نیاز آبی بهنگام محصولات کشاورزی در دشت قزوین پیاده سازی شده است.

قدرت محاسباتی نرم افزار در قسمت ایجاد الگوی هوشمند بهینه بر اساس بیشترین سود اقتصادی و کمترین آب مصرفی می باشد که با محاسباتی دقیق و پیچیده به صورت خودکار ارائه می کند.

ویژگی های شاخص نرم افزار:

۱- توسعه تحت وب جهت دسترسی فوق العاده ساده

۲- پایگاه داده با ابزار کامل مدیریت آن جهت بروز رسانی آسان در پنل مخصوص

۳- نگهداری و ارائه داده های جی آی اس

۴- پیاده سازی سیستم بهینه سازی اختصاصی منطبق بر استاندارد های منطقه

۵- مقایسه هوشمند الگو های برنامه ریزی شده برای طرح کشتها