دسته: نرم افزار های تحت وب WebGIS

نرم افزار تحت وب سامانه حامی توزیع و تخصیص منابع آب در دشت قزوین

نرم افزار جی آی اس تحت وب به منظور برنامه ریزی عرضه و تقاضای آب، برنامه ریزی و تدوین الگوی کشت، پایش و فروش اب،

سند ملی آب ایران (سامانه نگاه)

کارفرما : موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاروزی این سامانه جهت ذخیره، پردازش و تحلیل و نمایش پارامترهای هواشناسی، داده‌های خاک، گیاه و

طراحی و ایجاد سامانه حامی تخصیص و توزیع آب کشاورزی در سطح شبکه آبیاری دشت مهاباد

کارفرما : سازمان هواشناسی هدف این پروژه ایجاد یک سیستم رایانه ای به نام سیستم حامی مدیریت تخصیص و توزیع منابع آب کشاورزی در شبکه

طراحی و پیاده سازی سامانه بانک جامع گیاهان باغ گیاه شناسی

کارفرما : موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با توجه به اطلاعات گسترده و مختلف موسسه در بخشهای گوناگون مراتع و جنگلداری و نیاز به