021-88583492

تهیه اطلس هواشناسی جاده های تحت WEB GIS

راه اندازی اطلس هواشناسی-جاده ای تحت Web بزرگراه ها و جاده های کشور با قابلیت مدیریت و نمایش لایه های Shape و Raster بر روی نقشه گوگل.

سال تولید: ۱۳۹۲

کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل

نوع خدمات:

سرویس های تحت وب, سیستم اطلاعات جغرافیایی, طراحی وب سایت

تکنولوژی مورد استفاده:

GIS, Google map, Map Layer, Raster Data